ניתן להשאיר הודעה באמצעות טופס יצירת הקשר הבא. או לחלופין ליצור קשר עם אנשי הצוות שלנו גם בטלפון: רכז ההרשמה - אסף זגריזק - 050-8842585 מפיקת האירוע - חופית מנישביץ - 0526-595950 יו"ר עמותת שישה צבעים - ברוך אורן - 0545-969612